34

ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 1η:    από 19 ετών και κάτω (1995 και πάνω)                  ΜΟΝΟ Γυναικών - κατηγορία 1η:  από 19 ετών και κάτω (1995 και κάτω)
ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 2η:    20 ως 29 ετών (1994 ως και 1985)                          ΜΟΝΟ Γυναικών - κατηγορία 2η:   20 ως και 34 ετών (1994 ως και 1980)
ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 3η:    30+ (1980 ως και 1984)                                        ΜΟΝΟ Γυναικών -  κατηγορία 3η:  35+ (1975 ως και 1979)
ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 4η:   35+ (1975 ως και 1979)                                         ΜΟΝΟ Γυναικών -  κατηγορία 4η:  40+ (1970 ως και 1974)
ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 5η:    40+ (1970 ως και 1974)                                        ΜΟΝΟ Γυναικών -  κατηγορία 5η:  45+ (1965 ως και 1969)
ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 6η:    45+ (1965 ως και 1969)                                        ΜΟΝΟ Γυναικών -  κατηγορία 6η : 50+ (από 1964 και κάτω)
ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 7η:    50+ (1960 ως και 1964)                   
ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 8η:   55+ (1955 ως και 1959)
ΜΟΝΟ Ανδρών - κατηγορία 9η    60+ (από 1954 και κάτω)


Κατηγορία ανδρών Consolation

Κατηγορία γυναικών Consolation


Οι αγωνιζόμενοι οι οποίοι θα ηττηθούν στον πρώτο τους αγώνα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες δεύτερης ευκαιρίας, εφόσον το δηλώσουν στη Γραμματεία μετά τη λήξη του αγώνα τους.

Δεν θα γίνονται δεκτές οι τηλεφωνικές συμμετοχές.
Ανάλογα την ανταπόκριση των παικτών/-τριων θα δημιουργηθούν και κατηγορίες στα Consolations.


ΔΙΠΛΟ  Ανδρώνκατηγορία 1η:       και οι δύο αγωνιζόμενοι ως 34 ετών (από 1980 και πάνω)    
ΔΙΠΛΟ  Ανδρώνκατηγορία 2η:       35+ (1970 ως και 1979)
ΔΙΠΛΟ  Ανδρώνκατηγορία 3η:       45+ (1960 ως και 1969)
ΔΙΠΛΟ  Ανδρών κατηγορία 4η:       55+ (από 1959 και κάτω)

ΔΙΠΛΟ  Γυναικών - κατηγορία 1η:    και οι δύο αγωνιζόμενοι ως 34 ετών (από 1980 και πάνω)    
ΔΙΠΛΟ  Γυναικών - κατηγορία 2η:    35+ (1970 ως και 1979)
ΔΙΠΛΟ  Γυναικών - κατηγορία 3η:    45+ (1960 ως και 1969)
ΔΙΠΛΟ  Γυναικών - κατηγορία 4η:    55+ (από 1959 και κάτω)


ΜΙΚΤΟ - κατηγορία 1η:      Άνδρες και Γυναίκες ως 34 ετών (από 1980 και πάνω)
ΜΙΚΤΟ - κατηγορία 2η:      Άνδρες 35+ και Γυναίκες 35+
ΜΙΚΤΟ - κατηγορία 3η:      Άνδρες 50+ και Γυναίκες 45+