Ημερομηνίες - Τρόπος δήλωσης συμμετοχής:

Η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση businesstennisopen@direction.gr, μέσω fax στο 210-7785097, υπόψη της κας Π. Χατζηδημητρίου ή της κας Μ. Τρακαδά (τ: 210-7712400). Κατόπιν παρακαλούμε όπως καταβάλλετε το ποσό συμμετοχής μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ: GR04 0140 3600 3600 0232 0006 180 ή EUROΒΑΝΚ: GR22 0260 2180 0008 40200 0977 017.

Τη φόρμα συμμετοχής μπορείτε να την προμηθευτείτε από την DIRECTION BUSINESS NETWORK, Μικράς Ασίας 43, 15233 Χαλάνδρι, τ.: 2107712400 καθώς και on line στο site: www.businesstennisopen.gr.

Τέλος, στείλτε μέσω fax στο 210 7785 097 την απόδειξη κατάθεσης και τα στοιχεία που πρέπει να εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο. Παρακαλούμε σημειώστε πως n συμμετοχή οριστικοποιείται μόνον εφόσον έχει εξοφληθεί.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης της συμμετοχής είναι η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας απόσυρσης ΔΕΝ γίνεται πλέον επιστροφή χρημάτων.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Συμμετοχή σε μία κατηγορία μονού 45€, συμμετοχή αποκλειστικά και μόνο σε μία κατηγορία διπλού 30€.

                                            Συμμετοχή για κάθε επιπλέον κατηγορία 15€

ΚΛΗΡΩΣΗ: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται καθημερινά σε πίνακα του ACE TENNIS CLUB. Οι αγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την κλήρωση και την ώρα του αγώνα τους από την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 στο τηλέφωνο 210 7712 400 ή στο site www.businesstennisopen.gr. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για την ημέρα και την ώρα τέλεσης του αγώνα τους.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής οι αγώνες ενδέχεται να αρχίσουν μία μέρα νωρίτερα.